Predseda klubu:                          Podpredseda klubu a hlavný tréner :            Zástupca športovcov: 
 Mgr. Henrieta Rusnáková             Ing. Jaroslav Rusnák                                   Šimon Líška
 Profil tré nera:
  
                                                                                              
 

Koordinátor detskej atletiky:
Michal Rusnák