Tohto roku sme dosiahli historicky úspech trénerov Rusnákovcov kde sa im za roky ich práce dostavili aj adekvátne úspechy a to na medzinárodných pretekoch v Brne  European Kids Athletics Games 8.9.-10.9.2015 kde ich zverenci dosiahli vynikajúce výsledky a to:
                              1.miesto Nina Lauffová kriketka
                              2.miesto Nina Laufová  60m

                                
                                   2.miestom Viktória Rusnáková skok do výšky

                                   3.miesto  Viktŕoia Rusnáková   skok do diaľky

                                  
                                   3.miesto Jozef Škultéty skok do výšky
                                   5.miesto Katarína Ďuricová skok do výšky
                                   7.miesto Katrína Ďuricová    skok do diaľky

                                 

                                 


                                    7.miesto Nina  Lauffová  skok do diaľky

                                    8.miesto Viktŕoia Rusnáková  60m

Všetkým zúčastneným blahoželáme :)