Lukáš Beer:

Svetová univerziáda 2015 v GWANGJU   Kórea  6.miesto  skok do výšky 220cm

ME v hale Praha 2015  17.miesto skok do  výšky výkon 219 cm