Profil trénera
T.č.  0908982308
   
Pondelok 15,30 - 17,00 štadión
Utorok 17,30 - 19,00 telocvičňa ŠG
Streda 15,30 - 17,00 štadión
Štvrtok 16,30 - 18,00 štadión
Piatok

15,00 - 16,30 telocvičňa Boženy Nemcovej