T.č. 0908983659
   
Pondelok 15,00 - 16,30  štadión
Utorok 15,00 - 16,30  štadión
Streda 15,00 - 16,30  štadión veľký 10 - 15, 18,00 - 19,00 mladší 8 - 10 Kalimero
Štvrtok 15,00 - 16,00  telocvičňa Ferka Urbánka veľký 10 - 15
Piatok 15,00 - 16,00  telocvičňa Ferka Urbánka veľký 10 - 15, 17,00 - 18,00 mladší 8 - 10 Kalimero