V štvrtok 10.12. sa konalo vianočné kolo Atletika deťom v telocvični na Petzvalovej ulici, kde bola úžasná mikulášska atmosféra. S deťmi sme sa zabavili pri súťažiach, pochutnali sme si na výborných koláčoch a samozrejme sme rozdali medaily aj balíčky od Mikuláša.
Všetky deti podali úžasné výkony, z čoho sa veľmi tešíme ale vďaka patrí aj rodičom, ktorí sa pričinili k tejto úžasnej atmosfére.
Trénerky: Aďa a Barborka