Dňa  15.1.2016 pokračovala súťaž Latka 5 miest  v Lučenci kde naši zverenci dosiahli veľmi pekné výsledky :)

 

Muži
1. Miesto Lukáš Beer  222cm

Dorastenci
  1.miesto Dávid Alštock  192cm

  3.miesto Jozef Škultéty  185 cm

Žiaci
  7.miesto Rastislav Jelínek


Dorastenky
  1.miesto Katarína Ďuricová 154cm
  2.miesto Radka Škovránová 140 cm

Žiačky

  6.miesto Viktória Rusnáková  135cm
14.miesto Olívia  ongáľová 130cm
15.miesto  jarka Diňová