Medzioblastná suťaž 22.5.2016

 

Jožko Škultéty 1.miesto  v skoku do výšky.

Dńa 22.5.2016 sa v Košiciach uskutočnila pod hlavičkou SAZu medzioblastná súťaž dorastencov a  dorasteniek

.Východoslovesnkú oblasť reprezentovalo  13 pretekárov Slávia Tu Košice a 2 pretekárky Tartan Spišská Nová Ves.

7 pretekári sú žiakmi športového gymnázia  trénujúci v skupine  trénerky Henriety Rusnákovej.

V preteku sme mali  najviac pretekárov a pretekáriek s najkvalitnejšími výkonmi.

1.miesto    Jozef Škultéty  výška

2.miesto    4x100m člen štafety   Maté Kiss

3. miesto   100m, 200m, 300m, 400m,   člen štafety Jozef Škultéty, Adam Ján Slezák

4.miesto/5.miesto   Katarína Ďuricová   trojskok/ výška

4.miesto  Sofia Suchaničová  100m prekážky

4.miesto 4x100m členka štafety  Nina Javorská, Luciana Jenčáková

5.miesto Maxim Pochyba 3000m

5.miesto/6.miesto Nina Javorská   200m/100m

6.miesto  Maté Kiss 200m

6. miesto/5.miesto  Olívia Ongáľová 100m prekážky/400m prekážky

2.miesto/2.miesto  Dávid Alštock 400/ trojskok

2.miesto Filip Kucka  kladivo

3.miesto Radka Škovránová  guľa

3.miesto Klaudia Hanzélyová  800m

4.miesto Karin Devaldová chôdza 3000m

6.miesto Adam Slezák 400m

 

Pretekárom blahoželáme.

 

Mgr. Henrieta Rusnáková